Close
Book Your Reservation

Uw adres voor medisch pedicure, (sport) pedicure & permanente make-up in Den Haag

Bel: +31 6 81 23 99 63

Beperkte openingsdagen medisch noodzakelijke voetzorg

In tijden van Corona…

By in Nieuws & Acties with 1 Comment

Wij hebben beperkte openingsdagen voor medisch noodzakelijke voetzorg!

Pedicures en medisch pedicures vallen wettelijk gezien onder de ‘contactberoepen uiterlijke verzorging’ en niet onder de (para)medische zorg.
Toch mogen medisch pedicures momenteel nog incidenteel wél medisch noodzakelijke voetzorg verrichten!

Voor reguliere behandelingen geldt dus:

Wij mogen géén reguliere werkzaamheden verrichten t/m 20 mei 2020. Dus géén cosmetische voetzorg/ en géén GelColor behandelingen!
Wij mogen wél niet-gecontracteerde medisch noodzakelijke voetzorg verrichten bij cliënten, conform het wegingskader en onze beoordeling (triage).
Lees dit gehele bericht goed door als u denkt dat u daarvoor in aanmerking komt!

Bel voor een afspraak:

Tel: 0681239963

Tel: 0621207272

Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?

 1. Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
 2. Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
 3. Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.
 4. Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).
 5. Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden.
 6. Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking.
 7. Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4 en uitsluitend na overleg met de gecontracteerde podotherapeut of hoofdbehandelaar en alleen in die situatie waar het niet behandelen zal leiden tot onomkeerbare complicaties.

*Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit.

Algemene uitgangspunten wegingskader:

 1. De medisch pedicure bepaalt aan de hand van professionele afweging/triage of een instrumentele behandeling medisch noodzakelijk is.
 2. Alleen de medisch noodzakelijke voetzorg wordt uitgevoerd. Er wordt géén cosmetische voetzorg uitgevoerd.
 3. Als een instrumentele behandeling niet noodzakelijk is geeft de medisch pedicure telefonisch advies aan de cliënt.
 4. Bij twijfel of er sprake is van medisch noodzakelijke voetzorg wordt contact opgenomen met de hoofdbehandelaar.
 5. Indien er sprake is van een contra-indicatie, zoals bijvoorbeeld een ontsteking, is een verwijzing van de behandelend arts noodzakelijk.
 6. Indien de medisch pedicure heeft besloten om géén werkzaamheden uit te voeren gedurende de corona-crisis, dan zorgt zij voor waarneming zodat de continuïteit van de behandeling niet in gevaar komt. De behandeling kan worden overgenomen door een medisch pedicure of, bij gecontracteerde voetzorg, door de podotherapeut.

Overige maatregelen:

Bij het maken van de afspraak voor een medisch pedicure behandeling vragen wij onderstaande expliciet na. Wij voeren geen behandeling uit als u:

 • verkouden bent, hoest en/of niest.
 • koorts heeft.
 • in besmet gebied bent geweest.
 • in contact bent geweest met iemand die het coronavirus heeft.
 • dit is ook van toepassing als eventuele huisgenote(n) voldoen aan het bovenstaande.

Weet u niet zeker of u een behandeling van ons kan krijgen in tijden van Corona?
Bel ons! Wij kunnen u bij twijfel uitsluitsel geven over óf u behandeld kan worden en hoe dit nu in zijn werk gaat.

Share This
About The Author

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.