Sluit
Maak een reservering

José Lauwers: Uw adres voor medische pigmentatie, (sport) pedicure & permanente make-up in Den Haag

Bel: +31 6 81 23 99 63

Disclaimer

Voor het laatst gewijzigd op: 01-01-2015

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite van José Lauwers medisch pedicure & PMU-specialist. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

Hoewel José Lauwers medisch pedicure & PMU-specialist tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt José Lauwers medisch pedicure & PMU-specialist expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. José Lauwers medisch pedicure & PMU-specialist garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

José Lauwers medisch pedicure & PMU-specialist, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van José Lauwers medisch pedicure & PMU-specialist of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Beperkte aansprakelijkheid

José Lauwers medisch pedicure & PMU-specialist spant zich in om de inhoud van www.joselauwers.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.joselauwers.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.joselauwers.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan José Lauwers medisch pedicure & PMU-specialist nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.